Twój inspektor nadzoru / kierownik

TWÓJ KIEROWNIK KONTRAKTU i INSPEKTOR NADZORU TO:

Zamówiłeś/aś budowę domu?
Czekasz na dom* do dewelopera? *(wolnostojący/bliźniak/ szeregowy)
Chcesz być pewien, że twój budynek jest wykonywany zgodnie z wiedzą i technologią budowlaną?

 • Pomoc Inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Doradztwo w sprawach technicznych i kontraktowych.
 • Doświadczenie przy budowie mieszkań, domów i innych obiektów
 • Indywidualne podejście do problematyki Twojej inwestycji.
 • Doświadczenie przy budowie i odbiorze mieszkań, domów i innych obiektów.
 • 1 wizyta: Konsultacja techniczna przed rozpoczęciem robót.
 • Przegląd dokumentacji kontraktowej i technicznej.
 • 1 wizyta: Spotkanie organizacyjne z firmą wykonawczą wybraną przez Klienta.
 • Konsultacje techniczne podczas wykonywania robót.
 • 7 wizyt: Postęp prac na budowie (m.in. odbiór prac zanikających).
 • Nadzorowanie zgodności robót z projektem, kontraktem i pozwoleniem na budowę.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie surowym zamkniętym.
 • Inspekcja termowizyjna.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie deweloperskim.
 • Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

 

CENA: 4900 zł* **

* Cena dla projektów do 150m2
** Cena brutto

 • 1 wizyta: Konsultacja techniczna przed rozpoczęciem robót.
 • 1 wizyta: Pomoc w wyborze firmy wykonawczej.
 • Pomoc w przegotowaniu umowy na roboty budowlane/ zakup lokalu
 • Przegląd dokumentacji kontraktowej i technicznej.
 • 1 wizyta: Spotkanie organizacyjne z firmą wykonawczą wybraną przez Klienta.
 • Konsultacje techniczne podczas wykonywania robót.
 • Koordynacja zmian projektowych z projektantem.
 • 9 wizyt: Postęp prac na budowie (m.in. odbiór prac zanikających).
 • Nadzorowanie zgodności robót z projektem, kontraktem i pozwoleniem na budowę.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie surowym zamkniętym.
 • Inspekcja termowizyjna.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie deweloperskim.
 • Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

 

CENA: 6300 zł* **

* Cena dla projektów do 150m2
** Cena brutto

 • 1 wizyta: Konsultacja techniczna przed rozpoczęciem robót.
 • 1 wizyta: Pomoc w wyborze firmy wykonawczej.
 • 2 wizyty: Negocjacje z firmą wykonawczą
 • Pomoc w przegotowaniu umowy na roboty budowlane/ zakup lokalu
 • Przegląd dokumentacji kontraktowej i technicznej.
 • 1 wizyta: Spotkanie organizacyjne z firmą wykonawczą wybraną przez Klienta.
 • Konsultacje techniczne podczas wykonywania robót.
 • Koordynacja zmian projektowych z projektantem.
 • 11 wizyt: Postęp prac na budowie (m.in. odbiór prac zanikających).
 • Nadzorowanie zgodności robót z projektem, kontraktem i pozwoleniem na budowę.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie surowym zamkniętym.
 • Inspekcje termowizyjne na różnych etapach robót.
 • Potwierdzanie transz płatności do wykonawcy/dewelopera.
 • 1 wizyta: Przed-odbiorowy przegląd techniczny w stanie deweloperskim.
 • Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

 

CENA: 8400 zł* **

* Cena dla projektów do 150m2
** Cena brutto

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ NADZÓR INWESTYCJI?

 • Kontroluj swój zakup na wszystkich etapach.
 • Zabezpiecz się by uniknąć ukrytych wad.
 • Zminimalizuj ryzyko nierzetelnych wykonawców.

 

Dowiedz się, jakie korzyści idą za zatrudnieniem własnego nadzoru budowy, a także o tym jakie zagrożenia stoją za jego brakiem. Więcej ➔