Przegląd okresowy obiektów budowlanych

OKRESOWY PRZEGLĄD BUDOWLANY TO:

PRZEGLĄD PÓŁROCZNY

Budowlany, Kominiarski, Gazowy (dla budynków o powierzchni zabudowy > 2000 m2 i dla innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu > 1000 m2)

PRZEGLĄD ROCZNY

Budowlany, Kominiarski, Gazowy

PRZEGLĄD 5-CIO LETNI

Budowlany, Elektryczny, Kominiarski, Gazowy, Specjalne

Zakres przeglądu dobieramy na indywidualne potrzeby klienta.
Nawiązujemy długoterminową współpracę i wykonujemy jednorazowe usługi.
W celu uzyskania indywidualnej wyceny prosimy o KONTAKT ➔.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niemal każdy obiekt budowlany w czasie swojego życia, wymaga okresowych przeglądów technicznych (zwanych też przeglądami budowlanymi), a w indywidualnych przypadkach także przeglądów specjalistycznych. Zapewnienie regularnych przeglądów oraz obowiązek leżący po stronie zarządcy obiektu, natomiast sam proces kontroli jest niezwykle ważny, ponieważ zapewnia nie tylko bezpieczeństwo dla użytkowników obiektu, ale także kontroluje komfort dla otoczenia, w jakim funkcjonuje obiekt budowlany.

Wszystkie przeglądy realizujemy zgodnie z przepisami, kładąc duży nacisk na spełnienie praktycznych oczekiwań Klienta.

Dodatkowo dla naszych klientów wykonujemy doraźne przeglądy techniczne – Kontrole techniczne związane z wystąpieniem sytuacyjnych/jednostkowych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, jak i samego obiektu. Do takich zjawisk należą siły natury, w tym silne wiatry, wstrząsy, osuwiska. Mogą to być również zjawiska związane z działalnością człowieka, jak np. uderzenie pojazdu w konstrukcję. Doraźny przegląd techniczny może być także nakazany przez organy kontrolne, jak Urząd Nadzoru Budowlanego

Podstawowe akty prawne dotyczące przeglądów:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

W zależności od indywidualnej specyfikacji obiektu, będzie różnić się zakres wymaganych zabiegów inspekcyjnych, przepisów i norm.