Termowizja w budownictwie

Termowizja w budownictwie ma szerokie zastosowanie, niekoniecznie tylko na dużych projektach, ale także przy realizacji domów jednorodzinnych i mieszkań. Potrafi być niezwykle skutecznym i nieinwazyjnym narzędziem pomiaru i dostarczania informacji o budynku. Z artykułu dowiesz się jak możesz wykorzystać termowizje w swoim projekcie.
Termowizja zwana również termografią zajmuje się obrazowaniem promieniowania cieplnego wydzielanego przez ciała fizyczne, czyli graficznym przedstawieniem rozkładu temperatury na powierzchni mierzonego obiektu.
Termografia staje się niezwykle popularna ze względu na nieinwazyjność wykonania pomiarów, dzięki czemu otrzymamy wyniki bez uszkadzania pomiarowego obiektu. To właśnie ta możliwość pomiarów bez uszkadzania wierzchnich warstw obiektu pozwala na kontrole rzeczy na co dzień niewidocznych, ale też zabezpiecza nas to przed złamaniem ewentualnych zapisów gwarancyjnych obiektu.
Jest to podstawowa technologia, która pozwala na weryfikację jakości wykonania termoizolacji, szczelności i kontrolę różnic temperatur mierzonych obiektów. Taką wiożna przekuć to na oszczędności w ogrzewaniu, wykrycie wad czy zwiększenie komfortu cieplnego pomieszczeń.
Dzięki wyżej wymienionym atutom termografia znalazła zastosowanie w wielu branżach jako technologia do pomiarów uszkodzeń, zużycia, izolacyjności, wydajności, wykrywania wad, obserwacji nagrzewania itd.

TERMOGRAFIA W BUDOWNICTWIE
Najpopularniejsze zastosowania termowizji w budownictwie

 • Podniesienia jakości i kontrola wykonania budynków
 • Ocena stan termoizolacji i poprawności działania instalacji grzewczej w lokalu
 • Określenie zakresu prac przed termomodernizacją
 • Poprawa klimatu wewnątrz budynku
 • Lokalizowanie instalacji zakrytej i przecieków
 • Kontrola instalacji elektrycznej
 • Inspekcja paneli słonecznych, wykrywanie martwych stref i uszkodzeń mechanicznych

Kiedy warto zastosować termowizję?

 • Planujemy zakup istniejącego domu
 • Planujemy termomodernizację domu
 • Planujemy remont wnętrza lokalu
 • Kontrola poremontowa
 • Poszukujemy źródła przecieku / zawilgocenia
 • Oceniamy uszkodzenie izolacji przez szkodniki
 • Chcemy poprawić komfort cieplny pomieszczeń
 • Badanie izolacji termicznej w instalacjach

Najczęstsze miejsca występowania wad w budownictwie

 • Miejsca montażu skrzynek i przewodów instalacyjnych
 • Łączenia elementów budynku wykonanych z innego materiału
 • Wadliwe izolowane wieńce nadproża, stropy, połacie dachowe
 • Wady montażu/fabryczne stolarki okiennej i drzwiowej
 • Brak izolacji przyziemia
 • Nieszczelności ogrzewania podłogowego
 • Przecieki obróbki blacharskiej
 • Uszkodzenia izolacji

BADANIE TERMOGRAFICZNE
Badania termograficzne wykonuje się zgodnie z normą: PN-EN 13187: Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni.

Przebieg badania termograficznego
a) Pomiar rozkładu temperatury
b) Analiza rozkładu temperatury pod kątem defektów
c) Oszacowanie typu i stopnia defektów
d) Raport (opcjonalnie)

Zalecenia przy pomiarach termograficznych ścian i elewacji

 • Badania należy wykonywać przy różnicy temperatur (wewnątrz – na zewnątrz):
  – Min 10-15 stopni dla innych przypadków
  – Nawet do 30 stopni różnicy przy budownictwie pasywnym
 • Ze względu na wpływ warunków atmosferycznych najlepiej wykonywać badania przy niewielkim nasłonecznieniu a najlepiej zachmurzeniu
 • Na dobę przed pomiarem zewnętrzna temperatura powietrza nie powinna się zmieniać więcej niż 10 stopni od temperatury podczas badań
 • Kontrolowana powierzchnia ściany nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. np. zaleca się wykonać pomiar wcześnie rano
 • Podczas badania temperatura wewnętrzna nie powinna się zmieniać więcej niż 2 stopnie
 • Zalecane parametry środowiskowe zewnętrzne:
  – Brak wilgoci na elementach budynku
  – Prędkość wiatru do 1m/s
  – Zachmurzenie
  – Suche powietrze
 • Analizę wyników najlepiej dokonać poprzez termogramy odniesienia, czyli porównywanie do zdjęć zbliżonych budynków. Termogramy odniesienia powinny być wykonane w zbliżonych warunkach
 • Dobrą praktyką jest odsunąć meble i ściągnąć obrazy ze ścian na minimum 6 godzin przed pomiarem

Zawartość raportu z pomiarów termograficznych

 • Charakterystyka kamery
 • Identyfikacja klienta
 • Opis i charakterystyka obiektu
 • Czas pomiarów
 • Warunki środowiskowe (temperatura przed i podczas kontroli, warunki nasłonecznienia, opady, kierunek i prędkość wiatru)
 • Wewnętrzną temperaturę powietrza
 • Różnica wew.-zew.
 • Różnica ciśnień wew.-zew.
 • Dystans pomiaru od obiektu
 • Orientacja obiektu względem stron świata (szkic)
 • Opis wykrytych zjawisk
 • Rodzaj zjawisk, wad i porównanie wady i interpretacja

Termowizja w budownictwie jest już codziennością i jeżeli zależy ci na dopilnowaniu jakości projektu to zalecamy brać ją pod uwagę. Oczywiście zakres występujących zjawisk, wad i potrzeb klientów jest różny, dlatego zawsze staramy się dostosować ofertę do potrzeb klienta.