Dlaczego warto zatrudnić nadzór inwestycji ?

Dowiedz się jakie korzyści idą za zatrudnieniem własnego nadzoru budowy a także o tym jakie zagrożenia stoją za jego brakiem.

Podstawową różnicą pomiędzy rolami kierownika budowy a inspektora nadzoru jest to, iż kierownik budowy powinien być osobą zarządzającą i organizującą produkcję budowlana na placu budowy. Jest to osoba, która bierze prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie, widnieje w dzienniku budowy i na tablicy budowy oraz wypełnia inne ustawowe procesy związane realizacją budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą, która przypilnuje twoich interesów na placu budowy. To znaczy jest osobą, oprócz kontroli poprawności prac budowlanych zweryfikuje, czy obiekt jest wykonywany zgodnie z umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą, czy należy się kolejna transza pieniędzy i czy jakość materiałów użytych na placu budowy jest zgodna z projektem i wiedzą techniczną.

W większości przypadków, gdy zatrudniamy firmę wykonawczą posiada ona własnego kierownika budowy który zarządza brygadą podczas prac. Spora część inwestorów szukając kierownika budowy tak naprawdę szuka inspektora nadzoru, czyli kogoś kto przypilnuje ich interesu i zgodności wykonania obiektu z projektem i umową zawartą z wykonawcą. Oczywiście sposobów budowania relacji inwestor – inżynier – firma wykonawcza jest wiele, dlatego zawsze badamy by rozpoznać potrzeby naszych klientów.
Proces budowy własnego domu jest naprawdę skomplikowany dla kogoś kto na co dzień nie ma kontaktu z branżą budowlaną. Skorzystanie z usług inżyniera jest normalna sprawą tak jak zatrudnienie prawnika czy wizyta u lekarza. Branża budowlana nie jest łatwa i wymaga wiedzy i doświadczenia. Wymaga nie tylko znajomości technologii budowlanej, ale także procesów administracyjnych, prawnych i logistycznych. Wystarczy popełnić jedno poważne niedopatrzenie by wielokrotnie więcej zapłacić za jego naprawę niż za wynagrodzenie inżyniera.
Nie warto oszczędzać na kimś kto tylko będzie podbijał pieczątki, bo będzie to dodatkowo kosztować we własnym czasie, stresie, nerwach oraz kosztach zbędnych napraw. Zatrudnienie inżyniera pozwala skoncentrować się na tym w czym jest się dobrym i co się lubi, gdy twojej inwestycji pilnuje zaufany specjalista.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zdecydowany na nasz zespół to nie ma problemu. Najlepiej skontaktować się z kilkoma zespołami, porozmawiać i zobaczyć z kim na pokładzie czujemy się najlepiej. Przy kilkuset tysięcznej inwestycji jest to zdrowe i racjonalne podejście, które nie tylko podpowiadamy, ale i zalecamy.
W branży budowlanej widać regularny progres i pozytywną zmianę podejścia do wykonywanych usług jakkolwiek nie powinniśmy być naiwni. Cały czas jest mnóstwo firm, które większość swojego zysku czerpią z obniżenia jakości bądź nierzetelności wykonywanych umów. W codziennych realiach roszczenia gwarancyjne rozpływają się tak samo jak zaliczki z firmami widmo. W wielu przypadkach wyroki sądowe nie stanowią nic więcej jak kolejnego potwierdzenia tego, że ktoś zagrał na twoim zaufaniu. Dlatego tak ważne jest by rozumieć proces budowy już przed rozpoczęciem jak i w czasie prowadzenia robót. Jeżeli na co dzień nie masz kontaktu z branżą budowlaną to zdecydowanie polecamy nie tylko nasze usługi, ale każdej innej firmy, która za cel stawia sobie dbanie o twoją inwestycję.